Assistant Professor at FCUL

Researcher at CQE - Centro de Química Estrutural

CONTACTS:

hsmarinho@fc.ul.pt

Departamento de Química e Bioquímica
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C8 - Gab. 8.4.54
1749-016 Lisboa
Portugal
FAX: +351 21 7598110
Tel: +351 21 7500927

 

Google Scholar profile

ResearcherID: A-1357-2009

Scopus Author ID: 6602977914

ORCID: 0000-0002-4625-2516

Ciência ID: D315-F250-6AF2

 

 
 

Last update 2023/04/21